Techconsult leverer spesialister innen tekniske og prosjektadministrative fagområder. – Vi kobler høyt utdannede og erfarne ressurspersoner med teknologistillinger som krever spisskompetanse, forteller daglig leder, Ronny Meyer og regionsleder Marianne Koppang i Techconsult AS.

I løpet av 25 år har vi opparbeidet et stort nettverk som kommer kundene til gode. – Både etablerte industrikjemper og mindre, innovative selskaper bruker oss til å skape skreddersøm mellom kompetanse og oppgaver. – Vår viktigste jobb er å være en avgjørende brikke i kundenes verdikjede, og det lykkes vi med, sier Koppang.  

Kompetansebehov i utvikling 

– Ved siden av de tradisjonelle tekniske disiplinene, har vi også de senere årene inkludert data/IT som en del av fagområdene vi opererer i. Spesielt innen datateknisk infrastruktur og IT-sikkerhet er etterspørselen stor, både fra våre veletablerte kunder og blant nye kunder som vi ikke har jobbet med tidligere, sier Meyer.  

Rekruttering til faste stillinger 

Gjennom stort nettverk og egen database, som omfatter ca. 15.000 kvalifiserte kandidater, finner rekrutteringsavdelingen vår kombinasjonen av utdannelse og arbeidserfaring som kunden etterspør. Stillingene er ofte svært spesialiserte, og det krever både presisjon og kunnskap for å identifisere de få kandidatene som innehar akkurat den rette bakgrunnen og de personlige egenskapene som kreves for den enkelte stilling.  

Nærhet til hvor tingene skjer

Selv i disse digitale tider, der alt i utgangspunktet kan gjøres via nett og Teams, har vi valgt å ha og utvikle kontorene våre i både Oslo, Bergen og Stavanger. Å være fysisk til stede for både kunder og ansatte er viktig for oss, og gir oss mulighetene til personlig kontakt og dialog. På den måten mener vi å få til en enda bedre oppfølging , og levere et enda bedre resultat.

Konsulenter på tids eller oppgavebestemte oppdrag  

Techconsult’s mer enn 200 konsulenter gjør det enklere for våre kunder å gjennomføre store og små prosjekter, uten å ansette personell som de kanskje kun har behov for i kortere perioder. – Å jobbe som konsulent hos oss gir også den enkelte faglig utvikling og kunnskap gjennom å få anledning til å jobbe i prosjekter for noen av de største og mest teknisk kompetente selskapene både i Norge og internasjonalt.  

DNV-sertifiserering 

– I tråd med våre høye kvalitetsmål, og kontinuerlig innsats for forbedring i alle ledd, gjennomgår nå alle rådgivere og rekrutterere hos oss DNV sertifisering innen rekruttering. Denne sertifiseringen er individuell og løpende, med krav om obligatoriske eksamener og regelmessige oppdateringer for å opprettholde lisensen. – Vi valgte DNV (Det Norske Veritas) fordi vi ønsker at kvalitet skal gjennomsyre hele vår bedriftskultur, uttaler Meyer. 

– Stor eller liten oppgave med behov for høy kompetanse? Ta kontakt med oss, avslutter Meyer og Koppang.